Crohn nemocí - Diagnostika

Crohn nemocí - Diagnostika

Šestý smysl nestačí

Diagnóza Crohnovy nemoci představuje pro pacienta nálepku na celý život. K jejímu stanovení nestačí pouhé podezření. Musí jí předcházet podrobné vyšetření. Základem jsou čtyři vyšetřovací metody:hitrejša rast las

interní vyšetřenípiperine forte comentarios

vyšetření krve

zobrazovací vyšetření

biopsie

Interní vyšetření

Začíná obvykle soupisem anamnézy. Lékaře samozřejmě zajímají především Vaše aktuální problémy a to, jak vznikly. Dalšími cílenými dotazy se však podrobně vyptá i na Vaši rodinu, osobní, pracovní a sociální život, případné alergie, užívané léky a všechna prodělaná onemocnění. K hodnocení celkového stavu organismu používá lékař čtyři základní metody – pohled, pohmat, poklep a poslech. Důležitou součástí vyšetření je i vyšetření konečníku (per rectum).

V průběhu celého vyšetření si lékař všímá odchylek od normy. V případě Crohnovy nemoci může být významný nález na břiše a v okolí konečníku. Stejně důležitý je i celkový stav výživy.

Vyšetření krve

Biochemické a hematologické vyšetření krve prokáže chudokrevnost, nízkou hladinu minerálů a známky zánětu. K diagnóze se používá i stanovení přítomnosti zvláštního druhu protilátek (ANCA a ASCA).

Vedle vyšetření krve se provádí také vyšetření stolice. To může odhalit přítomnost krve a zároveň slouží k vyloučení přítomnosti parazitů nebo jiných příčin zánětu.

Zobrazovací vyšetření

Při stanovování diagnózy Crohnovy nemoci je nejdůležitější zobrazení střeva. Dnešní medicína má k dispozici několik rentgenových technik a endoskopických metod:

irigografie – rentgenové vyšetření střeva, které za použití kontrastní látky zobrazí reliéf střevní stěny a případná zúžení průsvitu střeva

počítačová tomografie (CT) – rentgenové vyšetření užívané k odhalení rozsahu zánětlivých změn v dutině břišní a případných píštělí

kolonoskopie – endoskopické vyšetření zobrazující pomocí speciální kamery zavedené do konečníku přímo stěny tlustého střeva

gastroskopie – endoskopické vyšetření zobrazující pomocí speciální kamery zavedené ústy stěny jícnu, žaludku a počátečního úseku tenkého střeva

kapsuloskopie – moderní metoda „bezdrátové endoskopie“ užívaná k zobrazení tenkého střeva pomocí miniaturní kamery v podobě kapsle určené k polknutí

Biopsie

Endoskopické vyšetření (kolonoskopie a gastroskopie) umožňuje kromě zobrazení také odběr vzorků tkáně z postižených úseků střeva k dalšímu vyšetření. Jejich histologická analýza prokáže známky zánětu. Mikroskopické vyšetření zobrazí strukturu tkáně a buňky, které ji tvoří. Odhalí změny vyvolané zánětem.